Szemléltető anyagok az 5. osztályos matematikához

 

1.

Számok írásmódja

2.

Átváltás számrendszerek között

3.

Tizes számrendszer és a helyiérték táblázat

4.

Átváltás a kettes és a tizes számrendszer között

5.

Összeadás szemléltetése

6.

Kivonás szemléltetése

7.

Szorzás szemléltetése

8.

Osztás szemléltetése

9.

Kerekítés szemléltetése

10.

Arab számok átírása római számokká

11.

Római szám átírása arab számokká

12.

Törtbarkochba

13.

Arányosság

14.

Az idő: digitális óra - analóg óra

15.

Háromszög szerkesztése három szakaszból

16.

Tájékozódás a koordináta - rendszerben

17.

Abszolútérték, ellentett

18.

Mértékegység átváltás

19.

Hosszúságmérés

20.

Területmérés

21.

Grafikonkészítés

22.

Törtmeghatározás ábráról

23.

Törtek szinezése

24.

Törtek közös nevezője

25.

Összeg változásának megfigyelése

26.

Különbség változásának megfigyelése

27.

Szorzat változásának megfigyelése

28.

Hányados változásának megfigyelése

29.

Szögek

30.

Test építése kockákból

31.

Alapszerkesztések: szögmásolás, szakasz felező merőleges, szakaszmásolás

32.

Szögek méretének becslése

33.

Téglatest

34.

Dobókocka

35.

Koordináták

36.

Mértékváltások