VRML import - ESZTERLÁNC

Importáljuk egy ellipszist ábrázoló VRML modellt és készítsük el az ESZTERLÁNC-ot.

 

Az euler3d alkalmas arra is, hogy egyéb mást programokkal elkészített modelleket beolvasson, hogy azután tovább lehessen fejleszteni. A többféle importálási lehetőség közül az egyik legizgalmasabb lehetőséget a VRML modellek importálása adja. Ehez a technikához természetesen szükség van egy .wrl kirejesztésű VRML 1.0 verzióval készült modellre, ami esetünkben egy ellipszis alakzat. (Kattints JOBBEGÉR GOMBBAL a képere és töltsd le CÉL MENTÉSE MÁS NÉVEN paranccsal ).

Kattints a képre a JOBB EGÉR GOMBBAL, és mentsd le az ellipszis.wrl modellt!

 

 

Fájl menü, Import parancs, VRML 1.0 fájl (*.wrl) útvonalon haladva keressük elő a lementett az ellipszis.wrl modellt. Majd kattintsunk az IMPORTÁLÁS gombra. A program ekkor beolvassa a modellt, és ezután ugyanúgy dolgozhatunk vele, mintha eredetileg is az euler3d programmal készült volna.

 

 

 

 Az Eszterlánc modell elkészítése

 

A beolvasott piros ellipszist nevezzüka Projekt adatai panel Alakzatok oldalán. Legyen a neve, értelemszerűen: pirosellipszis. Tegyük láthatóvá az X, Y, Z tengelyeket a könnyebb munkavégzés érdekében, majd készítsük el a zöldellipszis és a kékellipszis nevű alakzatokat is.

Az Eszközök menü / Transzformációk parancsot választva hívjuk be  a Transzorfációk panelt. Ott válasszuk a Forgatás oldalt és Forgassuk el a pirosellipszist először Z tengely körül 90 fokkal, majd kattintsunk a FELVÉTEL gombra. A Transzformált alakzat felvétele új alakzatként történjen, és zárjuk a műveletet a RÖGZÍTÉS gombra kattintva. Új alakzatunkat nevezzük át zöldellipszisre, majd az Aktív alakzat adatai vezérlőpanelen a Lapok fülre kattintva, jelüljük ki az összes lapot és színezzük át zöldre valamennyit a JOBBEGÉR GOMB segítségével. Eztán forgassuk tovább X tengely körül ismét 90 fokkal. Rögzítés ezúttal az Eredeti alakzat felülírása transzformált alakzattal.

Ha a zöldellipszis a helyére került, hasonlóan eljárva készítsük el a kékellipszist is. Ismét a pirosellipszist fogassuk először Z tengely körül 90 fokkal, majd nevezzük át kékellipszisre és színezzük is át kékre a lapjait. Utána fogassuk ismét, ezúttal Y tengely körül 90 fokkal.

 a kiindulási ellipszis piros
 

 

 

piros forgatása Z tengely körül 90 fokkal

 

a kapott alakzatot zöldre szineztük

 

a zöldet elforgatjuk X tengely körül 90 fokkal

 

 

 piros ismételt forgatása Z tengely körül

 

a kapott alakzatot kékre színeztük

 

a kéket elforgatjuk Y tengely körül 90 fokkal