A Neumann - elvek

Neumann János jelentősége: olyan elveket (szabályokat) dolgozott ki a számítógépre vonatkozóan, amelyeket ma is figyelembe vesznek a számítógépek tervezésekor. Ma is úgynevezett Neumann-elvű számítógépeket gyártanak.

Neumann - elvek:

  1. A számítógép a kettes számrendszert használja.
  2. A számítógép működése elektronikus legyen.
  3. A számítógép a különböző műveleteket sorban, egymás után végezze el.
  4. A számítógép, belső memóriában tárolja az adatokat és a részeredményeket.
  5. A számítógép tárolja a programokat is.
  6. A számítógép legyen univerzáslis, vagyis minden feladatot el lehessen vele végezni.
  7. A számítógépnek kell, hogy legyen beviteli egysége és kiviteli egysége is.