Herman Hollerith 

Hermann Hollerith
(1860-1929)

A lyukkártya alkalmazásának amerikai úttörõje Herman Hollerith (1860-1929) volt, aki az Amerikai Statisztikai Hivatal alkalmazottjaként az 1890-es 10. népszámlálás közel 63 millió személyrõl és 150 ezer polgári körzetrõl beérkezõ adatainak feldolgozására rendezõgépet dolgozott ki. Az elsõ eredmény már egy hónap alatt megszületett.

Hollerith gépének rajza

Hollerith gépe

A lyukkártyás adatfeldolgozó gépek használata az 1930-as évek végén vált tömegessé. Egészen az 1960-as évekig használták õket szerte a világon.